Psykisk hälsa

Tullbron i Falkenberg

 

Samtalet är vårt huvudsakliga och viktigaste arbetsredskap där erfarenheter av psykisk ohälsa delas, men vi fyller även våra timmar med aktiviteter som anses behövliga. De kan t.ex vara:

 

·         Upplevelser av olika slag, oftast kulturinriktade

·         Föreläsningar som berör vårt ämne

·         Studiebesök

 

Mentorsprojektet har inga kostnader för lokaler. Vi använder oss av den befintliga miljön som finns tillgänglig, mestadels utomhus, vi promenerar eller betraktar utsikter – i plus och minusgrader.

 

Caféer/Konditorier samarbetar vi med och besöker dem när det passar. Till vårt samtal tar vi en lång fikasom enligt svenska traditioner anses ge möjlighet till större meningsutbyte och förståelse.

 

 

 

"Vi ses vid brofästet!"