Mentorsprojektet verkar med syftet att främja god psykisk hälsa i arbetslivet - och såklart livet överhuvudtaget.

Psykisk ohälsa har ökat drastiskt i samhället. Däribland finns utmattning och stressrelaterad ohälsa som har blivit mer av en folksjukdom. Dagens samhälle har blivit öppnare för att prata om psykisk ohälsa och befolkningen vågar söka vård för sina psykiska åkommor, vilket har visat sig i statistiken.

Ohälsan går långt ner i åldrarna och den svenska psykiatrivården är överbelastad. Denna ohälsa behöver tas om hand med alternativa sätt.

Sjukvården behöver resurser. Resurs finns i dem som har erfarenhet av detta tillstånd, dvs av dem som faktiskt har bearbetat ohälsan. Dessa resurser bör vården/offentliga sektorn ta tillvara på, sysselsätta och finansiera med offentliga medel. Det är olämpligt att välfungerande vård utförd av dem som har erfarenhet inte förvaltas och läggs till handlingarna inom den offentliga sektorn, då den med sannolikhet kan sänka den ständigt ökande statistiken av psykisk ohälsa.

Forskning visar att utmattnings och stressrelaterad ohälsa orsakar hjärnskador hos drabbade, och att läkningsprocessen kan ta upp till 10 år. Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, Vården, samt Arbetsgivarna är inte anpassade till den enorma process som de drabbade utsätts för och det krävs ett krafttag inom svensk politik för en drastisk förändring av detta. Det är dags att politiken anpassar sig efter befolkningens vårdbehov.

Mentorskap är ett vinnande koncept, det bygger på lärande och riktar sig huvudsakligen till patienter med utmattningsdiagnos, men kan definitivt prövas även inom flera områden som behandlar psykisk ohälsa. Målet är att ta tillvara de erfarenheter och kunskap som psykiatrin redan har delat till sina patienter - framgångsrikt. Psykiatrin kan och bör likaväl utbilda sina patienter som vårda. Mentorsprojektet är ett syskonprojekt till Peer Support som redan är etablerat inom ett antal kommuner.

Sjukvården brister även när det gäller att inkludera de anhöriga till drabbade i vårdprocessen, så även där kan Mentorer, med erfarenhet, göra en insats.

Mentorsprojektet ska även erbjudas till arbetsgivare, som ett tillägg i deras friskvårdspaket, i förebyggande syfte.

Förutom den faktiska vårdprocessen, där Adepter (patienter) ges tillgång till sina utvalda Mentorer, är Mentorsprojektets insats tänkt ska:

- spara resurser i form av sjukskriven personal.

- spara ekonomiska resurser genom att omplacera sjuklön, investera dem i projektet och förhindra sjukskrivningar på kort och lång sikt

- avlasta den svenska sjukvården - som är överbelastad

- bidra arbetsmarknaden med ytterligare en värdefull sysselsättning

- bidra samhällsekonomin med skatteintäkter

 

Är du arbetsgivare och vill vara med och bidra din personal så mycket bättre psykisk hälsa så är du välkommen att delta i projektet.

Ta kontakt med

Iris Erlingsdottir, projektledare

mentorsprojektet@outlook.com

0730968700